Tag: c++ (wszystkie)

Program napisałem na zaliczenie Podstaw Informatyki na Politechnice Warszawskiej. To mój pierwszy program w MS Visual C++ 2007 i został w całości napisany w C++/CLI, czyli .NET Framework.

Fot 1. Symulator Maszyny Turinga